Udział w konferencji „Jak zrozumieć dziecko i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie”

 „Jak   zrozumieć  dziecko i pomóc mu żyć w  przytłaczającym  świecie” to temat konferencji metodycznej, jaka odbyła się 26 kwietnia 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy. Wydawnictwo PWN objęło konferencję swoim patronatem. Spotkanie metodyczne otworzyła pani Dyrektor SOSW Anna Mydłowska.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół podstawowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Tempo i styl życia w XXI wieku stwarzają wymagania, którym dzieci nie zawsze są w stanie sprostać. Z tego względu potrzebują one wsparcia w tym zakresie ze strony osób dorosłych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają nauczyciele i osoby wspierające rodzinę. Efektywność funkcjonowania jednostki w życiu dorosłym w większym stopniu zależy od dojrzałości społecznej i emocjonalnej niż inteligencji racjonalnej, z tego względu ważne jest, aby nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmowali odpowiednie działania mające na celu rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej pozwala nam na lepsze zrozumienie siebie, lepsze zrozumienie emocji drugiej osoby oraz efektywniejsze nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych.

Prelegentami konferencji byli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy- pan Marcin Dybalski i pani Agata Popielarska.

Konferencja zakończyła się prezentacją oferty wydawnictwa PWN skierowaną dla dzieci ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.