Prelekcje/Warsztaty

Prelekcje/Warsztaty

  • Zapotrzebowanie na prelekcje/warsztaty skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów z danego przedszkola/szkoły/placówki zgłasza dyrektor danej placówki, wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej poradni i przesyłając go pocztą na podany adres.
  • Wnioski można składać przez cały rok szkolny, a zgłoszenie może dotyczyć maksymalnie
    2 tematów dla tej samej lub różnych grup odbiorców.
  • Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, po uzgodnieniu terminu
    z osobą odpowiedzialną za jego realizację.
  • Jeśli kilka placówek wyrazi zainteresowanie tym samym tematem warsztatów/prelekcji spotkanie będzie realizowane w jednym, wspólnie ustalonym terminie.
  • Pierwszeństwo w realizacji oferty mają placówki, które dotychczas nie korzystały z proponowanych przez poradnię form wsparcia.

 

Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu prelekcji/warsztatów lub ich odwołania z przyczyn niezależnych.