Od 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność stacjonarną.

WAŻNE!
Od 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność stacjonarną.

W najbliższych dniach całą energię skupiamy na zorganizowaniu bezpiecznej przestrzeni dla Klientów odwiedzających Poradnię i pozostajemy z Państwem w kontakcie.

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.).

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SŁUPCY

wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.

Terapia logopedyczna nadal odbywać się będzie w formie zdalnej do odwołania.


Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski w sprawach pilnych, związanych z wydawaniem orzeczeń, oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka a także opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

Wizyta w Poradni, w czasie trwania epidemii, odbywać się będzie wg określonej procedury, z którą Klient Poradni ma obowiązek się zapoznać i stosować. Podczas wizyty w Poradni obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką, którą Klient Poradni zabezpiecza sobie sam.

Uprzejmie prosimy o ograniczenie do minimum osobistych wizyty w Poradni, jeśli nie dotyczą one obecności związanej z diagnozą dziecka. Składanie wniosków/zaświadczeń powinno odbywać się za pomocą poczty elektronicznej (skan dokumentów) lub tradycyjnej. Pobieranie dokumentów (wniosków o badanie/wydanie opinii/orzeczenia, wzorów zaświadczeń/opinii szkolnych itp.) powinno odbywać się za pomocą strony internetowej Poradni (pliki do pobrania). Dbajmy o zdrowie swoje, swoich bliskich, ale także osób pracujących na rzecz Państwa dzieci.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 63 277-13-22

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Poradni

Agnieszka Kiełducka