Oferta Edukacyjna Szkół Ponadgimnazjalnych\Ponadpodstawowych Powiatu Słupeckiego

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy będą wkrótce decydować o wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia do zapoznania się z Ofertą Edukacyjną Szkół Ponadgimnazjalnych/Ponadpodstawowych Powiatu Słupeckiego.