Spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych

Dnia 21 listopada 2016 roku odbyło kolejne spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych z terenu powiatu słupeckiego.

Gościliśmy pedagogów ze szkół w Ostrowitem, Strzałkowie, Młodojewie, Lądku, Eukomia, Kotunii, Giewartowa, trzech szkół podstawowych w Słupcy, Koszutach, Słowikowie, Wólce. Pedagodzy mieli okazję poznania obecnej pani dyrektor Agnieszki Kiełduckiej, która przypomniała w jakim zakresie poradnia jest gotowa świadczyć pomoc swoim klientom. Pedagodzy mieli okazję do wymiany doświadczeń związanych z ich codzienną pracą. Przedstawiono ofertę Fundacji Savant, działającej na rzecz szerzenia wiedzy o ADHD i Zespole Aspergera. W związku z potrzebą pilnego przedyskutowania kwestii, na które zabrakło już czasu ustalono termin kolejnego spotkania na najbliższy możliwy, tj:  09.01.2017r. na godzinę 9:00.