Spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Dnia 29 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupeckiego.

Gościliśmy pedagogów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie, tj. trzech szkół ze Słupcy, Strzałkowa i Zagórowa a także pedagogów z gimnazjów w Drążnej, Słupcy, Trąbczynie, Strzałkowie, Kowalewie Opactwie. Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami z pracy, szczególnie z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, przedstawiono sposób włączania wszystkich nauczycieli w monitorowanie postępów ucznia trudnego wychowawczo. Zapoznano uczestników z procedurami wydawania opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce dla uczniów kształcących się na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy grupy przedyskutowali wpływ zmian zachodzących we współczesnej rodzinie na metodykę pracy z uczniem podczas nauczania i terapii.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 21.02.2017r. na godzinę 8:30.