Spotkanie grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych

W dniu 09.01.2017r. odbyło się w naszej Poradni spotkanie grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu.

Zgodnie z potrzebami uczestników skupiono się na kwestii właściwego dokumentowania pracy oraz na sposobach udzielania efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 06.03.2017r. o godzinie 9.00. Tym razem tematem spotkania będzie diagnozowanie przez specjalistów szkolnych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron.