Szkolenie uczestników projektu ORE

Zapraszam uczestników Projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zakwalifikowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na szkolenie, które odbędzie się dnia 28 i 29 listopada 2017r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy.

W załączeniu przedstawiam ramowy program szkolenia:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Koordynator: Agnieszka Kiełducka