Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Szanowni Państwo informujemy, iż Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, które zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, między innymi obszarem działań związanym z aktywnościami dotyczącymi zdrowia psychicznego realizuje m.in. projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia „Ocena Kondycji Psychicznej”.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Szanowni Państwo Informuję, iż od roku szkolnego 2018/2019 Poradnia nie prowadzi terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Udzielamy jedynie porad i konsultacji psychologa dla nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów. Prosimy Państwa o korzystanie z usług placówek, które udzielają wsparcia w zakresie terapii psychologicznej w ramach NFZ. Powiadomimy Państwa, gdy sytuacja ulegnie zmianie. Z poważaniem Dyrektor Poradni Agnieszka Kiełducka

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

  Scenariusz Dnia Otwartego Poradni 29.05.2018r.   Anna Budnik, psycholog   10. 00  – 16.00 Porady i konsultacje dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci, instruktaż do pracy z dzieckiem dotyczący przezwyciężania deficytów rozwojowych. Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.   Marcin Dybalski, psycholog  14.30-17.30 Porady i konsultacje dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci. […]

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dyrektor oraz Specjaliści  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy zapraszają  do udziału w Dniu Otwartym Poradni 29 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 17.30   Zachęcamy do skorzystania z : porad i konsultacji dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci, instruktażu do pracy z dzieckiem dotyczącego przezwyciężania deficytów rozwojowych, porad i konsultacji dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych, profilaktyki uzależnień (środki psychoaktywne, telefon, gry komputerowe), sytuacji […]

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dyrektor Poradni pani Agnieszka Kiełducka wraz z pracownikami Anną Budnik, Anną Pyrzyk i Piotrem Jóźwiakiem w dniach 23, 24 i 25 kwietnia skorzystali z zaproszenia pani Anny Mydłowskiej Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy do udziału w zajęciach pokazowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniach  09.04.2018 r. i 16.04.2018 r.  dyrektor pani Agnieszka Kiełducka i pracownicy poradni w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie postępowania diagnostyczno-orzekającego odnośnie dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu uczestniczyli w zespołach orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 296/298.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniu 12.03.2018 r. odbyło się drugie spotkanie grupy wsparcia dla doradców zawodowych z terenu powiatu słupeckiego. Podczas spotkania ponownie omawiane były zagadnienia, które doradcy realizują w bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniu  07.03.2018r. dyrektor pani Agnieszka Kiełducka i pracownicy poradni pani Anna Pyrzyk i pani Anna Budnik uczestniczyli w III Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Skip to content