Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dyrektor Poradni pani Agnieszka Kiełducka wraz z pracownikami Anną Budnik, Anną Pyrzyk i Piotrem Jóźwiakiem w dniach 23, 24 i 25 kwietnia skorzystali z zaproszenia pani Anny Mydłowskiej Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy do udziału w zajęciach pokazowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniach  09.04.2018 r. i 16.04.2018 r.  dyrektor pani Agnieszka Kiełducka i pracownicy poradni w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie postępowania diagnostyczno-orzekającego odnośnie dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu uczestniczyli w zespołach orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 296/298.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniu 12.03.2018 r. odbyło się drugie spotkanie grupy wsparcia dla doradców zawodowych z terenu powiatu słupeckiego. Podczas spotkania ponownie omawiane były zagadnienia, które doradcy realizują w bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniu  07.03.2018r. dyrektor pani Agnieszka Kiełducka i pracownicy poradni pani Anna Pyrzyk i pani Anna Budnik uczestniczyli w III Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniu 27.11.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla doradców zawodowych z terenu powiatu słupeckiego. Spotkanie miało charakter informacyjno-organizacyjny. Omawiane były zagadnienia, które doradcy realizują w bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dnia 22 grudnia 2017r. Dyrektor Poradni Agnieszka Kiełducka  gościła na zaproszenie  Pani Dyrektor Karoliny Rakowicz w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, aby wraz z całą społecznością szkolną wspólnie rozpocząć czas Świąt Bożego Narodzenia.

Skip to content