Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dnia 22 grudnia 2017r. Dyrektor Poradni Agnieszka Kiełducka  gościła na zaproszenie  Pani Dyrektor Karoliny Rakowicz w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, aby wraz z całą społecznością szkolną wspólnie rozpocząć czas Świąt Bożego Narodzenia.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dnia 22 grudnia 2017 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dnia 28 i 29 listopada w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy odbyło się szkolenie dotyczące modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz materiałów postdiagnostycznych a także wdrażania standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przygotowanie Uczestników do wdrażania narzędzi diagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym było częścią projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Zapraszam uczestników Projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zakwalifikowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na szkolenie, które odbędzie się dnia 28 i 29 listopada 2017r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej […]

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Informujemy, że pani Agnieszka Kiełducka została koordynatorem ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniu 06.11.2017r. odbyło się kolejne spotkanie szkolnych specjalistów z dawnej grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie grupa jest stworzona dla pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą, w jej skład wchodzą specjaliści pracujący z uczniami klas VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

W dniu 18 października 2017 roku pracownicy Poradni wzięli  udział w szkoleniu informacyjno-pokazowym dotyczącym pierwszej pomocy, które odbyło się  w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Zapraszamy na spotkania grup wsparcia dla nauczycieli prowadzone w naszej poradni. W związku ze zmianami w systemie szkół proponujemy, aby w przypadku grup wsparcia pedagogów i psychologów w odmiennych terminach uczestniczyli specjaliści pracujący z uczniami młodszymi oraz pedagodzy pracujący z młodzieżą (klasy VI-VII, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzanie przybycia telefonicznie w sekretariacie poradni pod numerem 63 2771322.

Skip to content